Luật sư nội bộ” (In house Lawyer) là khái niệm không còn mới mẻ và đang dần trở nên quen thuộc trong thời kỳ hiện nay. Với số lượng các doanh nghiệp, các công ty ngày càng tăng nhanh và phát triển mạnh. Nhu cầu tư vấn pháp luật trong phạm vi nội bộ doanh nghiệp cũng ngày càng trở nên cần thiết. Vậy Luật sư nội bộ là gì?

Luật sư nội bộ

Khái niệm luật sư nội bộ

Luật sư nội bộ được hiểu là cá nhân hoặc một nhóm luật sư làm việc với tư cách là một bộ phận trong hoặc ngoài Doanh nghiệp, có nghĩa vụ và trách nhiệm đảm bảo các vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp, tổ chức trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Bao gồm việc tư vấn, đưa ra các phương án tối ưu và soạn thảo các hồ sơ pháp lý tuân thủ theo quy định của pháp luật nhằm giảm thiểu hoặc loại trừ các rủi ro xảy ra. Do đó, Luật sư nội bộ được coi là ngành nghề quản trị rủi ro pháp lý cho Doanh nghiệp (Legal Risk Management).

Bên cạnh đó Luật sư nội bộ còn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình quản trị nội bộ doanh nghiệp hoặc quản lý nội bộ doanh nghiệp, đây là cách thức cơ cấu bộ máy quản lý doanh nghiệp nhằm phân chia quyền lực trong doanh nghiệp để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả chính sách, cơ chế về lương thưởng, tài chính cho người lao động. Xuất phát từ thực tiễn của xã hội và vì sự phát triển của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Việt Nam.

Đặc điểm của luật sư nội bộ

Luật sư nội bộ không nên được hiểu với khía cạnh hạn hẹp là một bộ phận cố định và phải thường xuyên có mặt tại các doanh nghiệp, tổ chức. Luật sư nội bộ có thể nằm ngoài các đơn vị. Thực tế, có nhiều doanh nghiệp hiện nay, tuy có “pháp chế nội bộ” tuy nhiên vẫn cần thuê các hãng luật bên ngoài nhằm xử lý các vấn đề pháp lý phức tạp và chuyên sâu mà bộ phận pháp chế không xử lý được. Hơn nữa, là một đơn vị tách biệt với doanh nghiệp, các hãng luật hay các luật sư có thể nhìn nhận sự việc một cách khách quan không chỉ nhằm đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp mà còn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Luật sư nội bộ cũng không nên hiểu với ý nghĩa chỉ cần thiết đối với các công ty doanh nghiệp lớn hoặc có tiếng như các tập đoàn, các công ty đa quốc gia. Luật sư nội bộ cần thiết ngay từ khi còn là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các luật sư sẽ góp phần định hướng và đồng hành cùng đơn vị trong suốt chặng đường phát triển. Vì sao ngay từ khi là doanh nghiệp mới đã nên có luật sư tư vấn pháp lý riêng. Không giống như nhiều nước phương Tây hoặc các nước phát triển khác. Các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay vẫn có thói quen khi nào xảy ra các rủi ro pháp lý rồi thì mới tìm đến luật sư.

 Do đó, Luật Hiệp Thành – đơn vị tư vấn luật uy tín với các Luật sư có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Doanh nghiệp và kinh doanh thương mại. Chúng tôi cung cấp dịch vụ Luật sư nội bộ, tư vấn pháp luật quản trị nội bộ để đảm bảo quyền lợi tối đa cho Quý khách hàng.

Dịch vụ luật sư nội bộ tại Luật Hiệp Thành

Dịch vụ luật sư nội bộ tại Luật Hiệp Thành

Dưới góc độ pháp lý, việc quản lý nội bộ doanh nghiệp là một hệ thống các quy định, chính sách trên cơ sở pháp luật nhằm định hướng, vận hành doanh nghiệp phát triển một cách bền vững và tư vấn pháp luật nội bộ là giải đáp quy định về pháp luật cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, điều chỉnh mối quan hệ trong nội bộ công ty, hài hòa được lợi ích của nhà đầu tư, người lao động. Bên cạnh đó có lợi ích liên quan bên ngoài doanh nghiệp như Cơ quan quản lý nhà nước, đối tác kinh doanh và cộng đồng, xã hội. 

Một số dịch vụ tiêu biểu

Tại Luật Hiệp Thành, chúng tôi không chỉ dừng lại ở vị trí là những người tư vấn mà chúng tôi sẵn sàng gắn bó lâu dài với doanh nghiệp với vị trí là một bộ phận chuyên môn của doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ Luật sư nội bộ, tư vấn pháp luật quản trị nội bộ, bao gồm nhưng không hạn chế những dịch vụ như sau:

– Tư vấn quản trị nội bộ trực tiếp tại văn phòng của Luật Hiệp Thành;

– Soạn thảo thư tư vấn do các Luật sư, chuyên viên tư vấn hàng đầu của Luật Hiệp thành trong lĩnh vực tư vấn pháp luật quản trị nội bộ;

– Hoặc tham gia tư vấn trực tiếp tại trụ sở/ngoài trụ sở của khách hàng.

Dịch vụ pháp lý trong quản trị nội bộ doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý trong quản trị nội bộ doanh nghiệp

Với hình thức cung cấp dịch vụ đa dạng và phong phú, Luật Hiệp Thành sẽ mang tới cho khách hàng nhiều dịch vụ pháp lý trong hoạt động quản trị nội bộ doanh nghiệp:

– Xây dựng Điều lệ công ty đúng quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của các bên trong doanh nghiệp;

– Nội quy lao động công ty;

– Soạn thảo, rà soát, đàm phán về các hợp đồng mà khách hàng sẽ chuẩn bị đàm phán, ký kết;

– Thẩm định hồ sơ doanh nghiệp trong lĩnh vực mua bán, sáp nhập doanh nghiệp;

– Xây dựng phương án tổ chức, điều hành, quản lý doanh nghiệp như: tư vấn mô hình doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu và các phòng ban trong công ty. Cơ chế quản trị rủi ro, kiểm soát tuân thủ trong doanh nghiệp. Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc; các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp;

– Tư vấn, xử lý các vấn đề thường xuyên xảy ra, dễ gặp phải trong thời gian doanh nghiệp hoạt động. Xây dựng phương án, giải pháp giải quyết tranh chấp nội bộ trong công ty giữa người quản lý, và thành viên/cổ đông công ty, giữa các cổ đông/thành viên góp vốn trong công ty, giữa người lao động và người sử dụng lao động và các hoạt động tranh chấp khác;

– Tư vấn, xây dựng, đại diện doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp; mở rộng chi nhánh, đặt văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp;

– Tư vấn, soạn thảo những văn bản được xây dựng và hoàn tất trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tùy các loại hình doanh nghiệp/công ty theo quy định của pháp luật mà thẩm quyền các văn bản này sẽ khác nhau, như Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thường do Chủ sở hữu hoặc Giám đốc công ty ban hành; Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc ban hành; Công ty cổ phần do Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông công ty ban hành;

– Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Giám đốc/Tổng Giám đốc;

– Cùng nhiều văn bản nội bộ khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Kết quả khách hàng đạt được

Để giúp doanh nghiệp tháo gỡ được nút thắt quan trọng này, Luật Hiệp Thành với những luật sư có trình độ, uy tín, kinh nghiệm, sẵn sàng trở thành “Kiến trúc sư” cho doanh nghiệp của khách hàng, cung cấp dịch vụ Luật sư tư vấn nội bộ, Tư vấn pháp luật quản trị nội bộ doanh nghiệp, điều này mang lại cho khách hàng một hệ thống quản trị nội bộ vững mạnh và nhiều lợi ích như:

– Hạn chế và phòng ngừa được rủi ro và/hoặc những thiệt hại không đáng có;

– Đảm bảo tính linh hoạt, liên tục và chính xác trong các số liệu tài chính, kế toán; thống kê cho hoạt động sản xuất kinh doanh hay đầu tư thương mại;

– Dự liệu, ngăn chặn các gian lận, trộm cắp, tham nhũng; lợi dụng uy tín công ty để phục vụ mục đích cá nhân;

– Tạo ra cơ chế làm việc trơn chu, minh bạch; hiệu quả và rõ ràng trong công tác quản lý điều hành;

– Đảm bảo cơ chế và tác nghiệp tuân thủ theo quan điểm quản trị; điều hành hệ thống đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật;

– Là nền tảng giúp doanh nghiệp vận hành, cải tiến hệ thống quản lý khi doanh nghiệp tăng trưởng và mở rộng quy mô hoạt động;

– Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, quy củ làm cơ sở để phát triển cho văn hóa đặc thù; tổ chức và làm việc nhóm được tôn trọng, vị thế công ty ngày càng phát triển;

– Hạn chế phát sinh phòng ban chuyên môn trong doanh nghiệp; phát sinh chi phí thường xuyên trong quản lý nhân sự cơ hữu của Công ty.

Luật Hiệp Thành cam kết

Luật Hiệp Thành cam kết

Luật Hiệp Thành cam kết về tính bảo mật về thông tin của khách hàng, sự khách quan trong công việc, đồng hành và gắn bó cùng doanh nghiệp từ giai đoạn mới thành lập cho tới khi phát triển. Chúng tôi gồm những luật sư đã có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn pháp luật quản trị nội bộ, tư vấn nhiều lĩnh vực xung quanh hoạt động của doanh nghiệp như: Đầu tư, Lao động, Thuế, Bảo hiểm xã hội và các quy định về hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất khẩu hàng hóa như: Thương Mại, Sở hữu trí tuệ…

Trên đây là nội dung giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn về dịch vụ pháp lý của chúng tôi. Công ty Luật TNHH Hiệp Thành hy vọng các Quý khách hàng đang có vướng mắc về pháp lý, sẽ nhận được phương án giải quyết tối ưu nhất. Chúng tôi sẽ bảo mật tuyệt đối thông tin Khách hàng, mang lại dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, đặt uy tín lên hàng đầu, đi đôi với chất lượng tốt nhất theo phương châm:

“Lan tỏa uy tín – Hội tụ niềm tin”

Lĩnh vực hoạt động của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động sau:

Luật sư Tư vấn doanh nghiệp

Luật sư Giải quyết tranh chấp

  • Tranh chấp kinh doanh – thương mại
  • Tranh chấp lao động
  • Tranh chấp dân sự
  • Vụ án Hình sự
  • Vụ án Hành chính

Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *