Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây; thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là một trong những vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Tuy nhiên để tìm được một địa điểm cung cấp dịch vụ này không phải dễ dàng. Bài viết dưới đây, Công ty Luật TNHH Hiệp Thành sẽ giới thiệu tới các bạn chi tiết hơn về dịch vụ này.

Thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Trình tự, thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Đăng ký chủ trương đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền

Trường hợp quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh

Theo Điều 32 Luật Đầu tư 2020 thì Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

Theo Điều 32 Luật Đầu tư 2020

Trường hợp quyết định chủ trương đầu tư của Chính phủ

Các trường hợp quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Chính phủ quy định tại Điều 31 Luật Đầu tư năm 2020. Cụ thể:

a, Dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn theo khoản 1 Điều 21 Luật Đầu tư 2020;

b, Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí;

c, Dự án đầu tư đồng thời thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên;

d, Dự án đầu tư khác thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương, quyết định đầu tư khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Các trường hợp Quốc hội đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư

Theo Điều 30 Luật Đầu tư năm 2020, các trường hợp Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

a, Dự án đầu tư ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm:

– Nhà máy điện hạt nhân;

– Các dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ ở đầu nguồn, đất rừng phòng hộ ở biên giới có diện tích từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên;

b, Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên;

c, Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở vùng khác;

d, Dự án đầu tư có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty 100% vốn nước ngoài

Các trường hợp doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo Điều 37 Luật Đầu Tư năm 2020; Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong các trường hợp sau:

– Dự án đầu tư của doanh nghiệp là dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

– Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có đặc điểm sau:

+ Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+ Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

+ Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty 100% vốn nước ngoài

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty 100% vốn nước ngoài

Đối với nhà đầu tư là tổ chức cần chuẩn bị

(1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

(2) Bản sao Giấy chứng nhận thành lập; hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

(3) Bản sao một trong các giấy tờ sau: báo cáo tài chính của nhà đầu tư; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương ứng với vốn dự kiến đầu tư tại Việt Nam;

(4) Hộ chiếu có công chứng của người đại diện theo pháp luật công ty. Nếu người đại diện là người nước ngoài thì cần Bản sao công công chứng; hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài;

(5) Điều lệ công ty 100% vốn nước ngoài;

(6) Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê;

(7) Nếu dự án có sử dụng công nghệ cần kèm theo bản giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án theo quy định.

Đối với nhà đầu tư là cá nhân

(1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

(2) Bản sao chứng minh nhân dân hoặc bản sao thẻ căn cước hoặc bản sao hộ chiếu

(3) Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương ứng với vốn dự kiến đầu tư tại Việt Nam

(4) Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy chứng minh quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Thành lập doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty 100% vốn nước ngoài

Sau khi Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư; thì doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp. Hồ sơ thành lập công ty TNHH 100% vốn nước ngoài bao gồm

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT;
– Điều lệ của doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài;
– Danh sách thành viên của doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài;
– Bản sao của Thẻ CCCD, CMND; Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
– Quyết định thành lập của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, GCN đăng ký doanh nghiệp; CCCD, CMND, Hộ chiếu; hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;
– Bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp; hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự đối với thành viên là tổ chức nước ngoài;
– GCN đăng ký đầu tư đối với NĐT nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Thẩm quyền: Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Thời gian cấp: 05 ngày làm việc.

Dịch vụ luật sư tư vấn đầu tư của Luật Hiệp Thành

Dịch vụ luật sư tư vấn đầu tư của Luật Hiệp Thành

Không dừng lại ở đó, với đội ngũ Luật sư tư vấn đầu tư; Luật sư tư vấn thường xuyên đầu tư lành nghề, kinh nghiệm và giàu kiến thức; am hiểu pháp luật; Luật Hiệp Thành sẵn sàng trở thành đối tác tư vấn pháp luật đầu tư thường xuyên về mọi vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động đầu tư của tổ chức; và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam bao gồm nhưng không hạn chế như các hoạt động sau:

– Tư vấn các chính sách thuế, quy định pháp luật về thuế và nghĩa vụ tài chính khác;

– Tư vấn chính sách ưu đãi đầu tư; và bảo hộ đầu tư đối với các hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam;

– Thực hiện tư vấn, đại diện thực hiện thủ tục các hoạt động góp vốn như: Thành lập công ty con chủ sở hữu 100% vốn điều lệ; hoặc góp vốn để thành lập công ty cùng các đối tác, nhà đầu tư khác; góp vốn, mua cổ phần để trở thành thành viên hoặc cổ đông của công ty; ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với các nhà đầu tư khác tại Việt Nam;

– Tư vấn, khảo sát địa chỉ thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư;

– Các thủ tục cần thiết để người nước ngoài có thể làm việc; đầu tư và tạm trú tại Việt Nam như: Visa cho nhà đầu tư; lao động, làm việc tại Việt Nam,…. Giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam; bao gồm cả dịch vụ xin miễn Giấy phép lao động trong một số trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật;

– Tư vấn, đại diện thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư: nhà đầu tư; tên dự án, mục tiêu dự án, địa điểm dự án, vốn góp đầu tư, thời hạn đầu tư…;

– Bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ; và thương hiệu luôn được coi là một lĩnh vực quan trọng trong thời đại kinh tế 4.0; nên việc xây dựng, đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; và thương hiệu cho nhà đầu tư nước ngoài cần phải thực hiện nghiêm túc để nhà đầu tư an tâm tại Việt Nam;

– Tư vấn thực hiện ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam.

Lời kết

Trên đây là những thông tin về thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mà Luật Hiệp Thành muốn cung cấp tới quý khách hàng. Nếu cần được tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ  tới tổng đài tư vấn 24/7 của Luật Hiệp Thành; chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp các yêu cầu pháp lý của Quý khách hàng với dịch vụ uy tín; và chi phí phù hợp nhất với điều kiện của Quý khách hàng. 

CÔNG TY LUẬT TNHH HIỆP THÀNH

Địa chỉ: Tầng 6, Số 16/204 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0933.131.886

Email: info@hiepthanhlawfirm.com                                                                           

Website: hiepthanhlawfirm.com

  • Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
  • Chi nhánh Hải Dương:  Số 27 phố Nguyễn Viết Xuân, phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
  • Chi nhánh Thái Nguyên: Số 574 đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
  • Chi nhánh Thanh Hóa: Số 424 Quang Trung, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa.
  • Chi nhánh Bắc Giang: số 361, tổ dân phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
  • Chi nhánh Nam Định: số 292 đường Hùng Vương, phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Trân trọng cảm ơn Quý khách!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *